Pieņemts Jaunais šķīrējtiesas likums

04 Oct Pieņemts Jaunais šķīrējtiesas likums

Ceturtdien, 11.septembrī, Saeima 3.lasījumā atbalstīja likumprojektu „Šķīrējtiesu likums”. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš uzskata, ka šis ir ļoti būtisks solis ceļā uz šķīrējtiesas procesa kvalitātes nodrošināšanu un sabiedrības uzticības atjaunošanu šķīrējtiesas institūtam.

Pieņemtajā likumā noteiktas stingrākas prasības pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājam – to var darīt biedrība, kuras statūtos kā mērķis minēta šķīrējtiesas darbība, tādējādi izvairoties no pastāvīgo šķīrējtiesu dibināšanas peļņas gūšanas nolūkos. Vienlaikus likumprojektā saglabāts regulējums, kas ļauj izveidot ad hoc šķīrējtiesu (šķīrējtiesa konkrēta strīda izšķiršanai).

Šķīrējtiesu likums paredz, ka pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājam jānodrošina tiesas darbībai atbilstoši apstākļi – telpas, personāls, mājaslapa internetā, kurā jābūt aktuālajam šķīrējtiesnešu sarakstam (ne mazāk kā 10 šķīrējtiesneši). Savukārt personām, kas vēlas kļūt par šķīrējtiesnešiem, noteikta prasība pēc jurista kvalifikācijas un ierobežojums būt par pilnvaroto pārstāvi procesā, ja pēdējo piecu gadu laikā viņš ir bijis šķīrējtiesnesis kādā no pastāvīgajām šķīrējtiesām.

Pieņemtajā likumprojektā arī noteikts pienākums Uzņēmumu reģistram nodrošināt pastāvīgo šķīrējtiesu reglamentu pieejamību savā mājaslapā internetā.

G.Bērziņš: „Izstrādājot Šķīrējtiesu likumu, viena no prioritātēm bija radīt priekšnoteikumus šķīrējtiesas procesa kvalitātes uzlabošanai, tādējādi līdzās mediācijai sekmējot šķīrējtiesu kā alternatīva strīdu risināšanas veida attīstību. Esmu gandarīts, ka likuma pieņemšanas gaitā akcents likts uz šķīrējtiesas procesa tiesiskuma un kvalitātes nodrošināšanu”.

Turklāt jāuzver, ka jaunais likums neparedz šķīrējtiesnešu papildu sertifikāciju un šķīrējtiesas pārreģistrāciju tās darbības pirmo piecu gadu laikā (bet ir noteikts pienākums katru gadu apliecināt šķīrējtiesas darbības atbilstību likuma prasībām un Uzņēmuma reģistra kompetence lemt par šķīrējtiesas izslēgšanu no Šķīrējtiesu reģistra).

Vienlaikus ar Šķīrējtiesu likumu Saeima arī nobalsoja par grozījumiem Civilprocesa likumā, izslēdzot no tā šķīrējtiesas procesu regulējošās normas.

Pēc Uzņēmumu reģistra sniegtās informācijas atbilstoši grozījumiem Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 78.punktam no 213 Šķīrējtiesu reģistra iekļautajām šķīrējtiesām 88 nav izpildījušās likumā noteiktās prasības un tāpēc no reģistra izslēgtas. Savukārt divas šķīrējtiesas savu darbību izbeigušas, pamatojoties uz dibinātāja lēmuma. Tādējādi pašlaik Šķīrējtiesu reģistrā reģistrētas 123 šķīrējtiesas.

Vairāk lasi:

http://www.juristavards.lv/zinas/265191-gberzins-pienemtais-kirejtiesu-likums-nodrosinas-skirejtiesas-procesa-kvalitati/

 

Neviens nav publicējis komentāru

Pievieno Komentāru