Kontaktinformācija

Komercstrīdu škīrējtiesa

Adrese: Baznīcas iela 27/29-3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 26597507
E-pasts: info@komerctiesa.lv
apmeklētāju pieņemšanas kārtība un laiks: pieņemam apmeklētājus, katru piektdienu no plkst. 12:00-14:00, iepriekš piesakot vizīti pa telefonu.

 

Rekvizīti

Biedrība “Alternative Dispute Resolution”

Reģistrācijas numurs: 40008237855
Norēķinu konts: LV46NDEA0000084520771
Banka: Nordea Bank AB Latvijas Filiāle
CONTACT US