Kontaktinformācija

Komercstrīdu škīrējtiesa

Adrese: Baznīcas iela 27/29-3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 26597507
E-pasts: info@komerctiesa.lv
apmeklētāju pieņemšanas kārtība un laiks: pieņemam apmeklētājus, katru piektdienu no plkst. 12:00-14:00, iepriekš piesakot vizīti pa telefonu.

Rekvizīti

Biedrība “Alternative Dispute Resolution”

Reģistrācijas numurs: 40008237855
Norēķinu konts: LV05RIKO0000084520771
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
CONTACT US