Šķīrējtiesa

28 Nov Šķīrējtiesas klauzulas spēkā esamību turpmāk varēs apstrīdēt arī vispārējās jurisdikcijas tiesā

Šodien, 2014.gada 28.novembrī Satversmes tiesa pasludinājusi spriedumu lietā Nr.2014-09-01, ar kuru atzina par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Šķīrējtiesu likuma 24.panta pirmo daļu un Civilprocesa likuma 495.panta pirmo daļu, kas noteic, ka par strīda pakļautību lemj pati šķīrējtiesa, arī gadījumos, kad kāda no pusēm apstrīd...

Lasīt

04 Oct Pieņemts Jaunais šķīrējtiesas likums

Ceturtdien, 11.septembrī, Saeima 3.lasījumā atbalstīja likumprojektu „Šķīrējtiesu likums”. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš uzskata, ka šis ir ļoti būtisks solis ceļā uz šķīrējtiesas procesa kvalitātes nodrošināšanu un sabiedrības uzticības atjaunošanu šķīrējtiesas institūtam. Pieņemtajā likumā noteiktas stingrākas prasības pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājam – to var darīt biedrība, kuras statūtos...

Lasīt

04 Feb Iespējams, paliks tikai dažas šķīrējtiesas

Tieslietu ministrijas (TM) paspārnē izveidotā darba grupa pabeigusi darbu pie šķīrējtiesu likumprojekta, kas šobrīd ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. TM cer, ka nekādi šķēršļi netiks likti un jaunais likums stāsies spēkā jau nākamā gada 1.janvārī. Tomēr jau šobrīd jaunais šķīrējtiesu likumprojekts izpelnījies asu kritiku no...

Lasīt