Author: komerctiesa komerctiesa

28 Nov Šķīrējtiesas klauzulas spēkā esamību turpmāk varēs apstrīdēt arī vispārējās jurisdikcijas tiesā

Šodien, 2014.gada 28.novembrī Satversmes tiesa pasludinājusi spriedumu lietā Nr.2014-09-01, ar kuru atzina par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam Šķīrējtiesu likuma 24.panta pirmo daļu un Civilprocesa likuma 495.panta pirmo daļu, kas noteic, ka par strīda pakļautību lemj pati šķīrējtiesa, arī gadījumos, kad kāda no pusēm apstrīd...

Lasīt